Personvernerklaering

Personvernerklæring for Gamle Aker Fysioterapi


Personopplysninger som lagers
Det er ikke mulig å opprette konto på gafyio.no. Benytter man kontaktskjemaene på nettstedet, så samler vi følgende opplysninger Navn, Telefonnummer og e-postadresse. Denne informasjonen blir ikke benyttet til markedsføring.


Informasjonskapsler
Ingen personopplysninger blir lagret som følge av bruk av cookies på gafysio.no.  Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).


Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider i forbindelse med din henvendelse.


Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.


Sletting av personopplysninger
Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din henvendelse kan lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år. Og ellers i henhold til lovens krav.


Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.


Sikkerhet
gafysio.no har gode rutiner og tekniske løsninger for å beskytte dine personopplysninger. Kun medarbeidere og myndigheten med behov for tilgang til personopplysningene har dette.

 

Ring
Beliggenhet