Om oss

Gamle Aker Fysioterapi har eksistert i over 30 år og har flyttet fra Waldemar Thranes gate til Louises gate 21. Vi er to fysioterapeuter ved institutt, begge med kommunal driftsavtale.

Henvisning

Ikke krav henvisning

Fra 1. januar 2018 trenger du ikke lenger henvisning til fysioterapi. Fysioterapeuten skal vurdere ditt behov for behandling. Du må fortsatt gå til en fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen for å få stønad fra Helfo.

https://www.helfo.no/

Frikort for helsetjenester får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler. Når du viser frikort, slipper du å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Frikort for egenandelstak 2

Egenandel fysioterapi
Du får frikortet for egenandelstak 2 automatisk innen tre uker etter at du har betalt til sammen 2176 kroner i egenandeler. Har du betalt for mye, blir det du har krav på automatisk tilbakebetalt.

Barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade er fritatt for å betale egenandeler for behandling hos fysioterapeut. Alle andre må betale egenandel fra første behandling fra 1. januar 2017.