Vi har avtale med Oslo kommune som utløser full refusjon for behandlinger som faller inn under ordningen.

Fra 1. januar 2022 er det kun én frikort-ordning i Norge, i stedet for to ordninger.
Det betyr at du nå kan benytte ett frikort for helsetjenester i de ulike tjenestene som gir opptjening til frikort. Det vil være et felles egenandelstak for alle tjenestene som i dag inngår i frikort-ordningen. Det nye frikorttaket er på 2921 kroner.

Pasientens egenandel:
Egenandeler fra 1. januar 2022