Egenandel fysioterapi

Vi har avtale med Oslo kommune som utløser full refusjon for behandlinger som faller inn under ordningen.

​Det er bare godkjente egenandeler som teller med i opptjeningen til frikort for egenandelstak 2. Egenandelstaket for 2020 er 2176 kroner.

Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler og priser.Her er de vanligste egenandelene for behandling hos fysioterapeut, som teller med i opptjeningen til frikort:

Fysioterapeut Egenandel
For undersøkelse inntil 30 minutter (også hos manuellterapeut og andre spesialister) 173 kroner
Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut 123 kroner
Deretter per påbegynte 10 minutter 37 kroner
For tilleggsbehandling/bruk av utstyr påløper tilleggstakster
​Inntil 20 minutter behandling hos manuellterapeut

Deretter per påbegynte 10 minutter

​163 kroner

59 kroner

​Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi

Deretter per påbegynte 10 minutter

​123 kroner

39 kroner

​30 minutter gruppebehandling ​55 kroner
​60 minutter gruppebehandling ​97 kroner
​90 minutter gruppebehandling ​138 kroner
Egenandelen avhenger av behandlingsformen.

Du får frikortet for egenandelstak 2 automatisk i posten innen tre uker når du har betalt over 2176 kroner i egenandeler i 2020.

Henvisning:
Du trenger ikke henvisning til fysioterapeut for å få dekket utgifter til fysioterapi.

Frikort:
Pasienten må betale egenandel inntil egenandelstaket er nådd.
Dette utløser rett til frikort egenandelstak 2.