Egenandel fysioterapi

Alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.

Informasjon om takster finnes på https://helsenorge.no/

Frikort:
Pasienten må betale egenandel inntil egenandelstaket er nådd. Dette utløser rett til frikort egenandelstak 2.

Frikortet kommer automatisk i posten etter at du har betalt kr.2 176,-egenandel for 2020. Har du betalt for mye, blir det du har krav på tilbakebetalt automatisk.

Her er de vanligste egenandelene for behandling hos fysioterapeut, som teller med i opptjeningen til frikort:

Fysioterapeut Egenandel
For undersøkelse inntil 30 minutter (også hos manuellterapeut og andre spesialister) 173 kroner
Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut 123 kroner
Deretter per påbegynte 10 minutter 37 kroner
For tilleggsbehandling/bruk av utstyr påløper tilleggstakster
​Inntil 20 minutter behandling hos manuellterapeut

Deretter per påbegynte 10 minutter

​163 kroner

59 kroner

​Inntil 20 minutter behandling hos fysioterapeut med tilleggskompetanse i psykomotorisk fysioterapi

Deretter per påbegynte 10 minutter

​123 kroner

39 kroner

​30 minutter gruppebehandling ​55 kroner
​60 minutter gruppebehandling ​97 kroner
​90 minutter gruppebehandling ​138 kroner
Egenandelen avhenger av behandlingsformen.

Frikort egenandelstak 2 omfatter egenandeler for fysioterapi, enkelte former for tannbehandling, opphold ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo univeritetssykehus- Rikshospitalet.

Avtalte timer som ikke benyttes må betales:
Husk: Avtalte timer som ikke benyttes må betales i sin hellhet (pasientdel og trygdens andel) dersom timen ikke er avbestilt senest et døgn før.