PRISER

 

Egenandel fysioterapi

Alle må betale egenandel for behandling hos fysioterapeut unntatt barn under 16 år og personer med godkjent yrkesskade.

Informasjon om takster finnes på Helfo.no 

Frikort:
Pasienten må betale egenandel inntil egenandelstaket er nådd. Dette utløser rett til frikort egenandelstak 2.

Frikortet kommer automatisk i posten etter at du har betalt kr.2 085,-egenandel for 2019. Har du betalt for mye, blir det du har krav på tilbakebetalt automatisk.

Frikort egenandelstak 2 omfatter egenandeler for fysioterapi, enkelte former for tannbehandling, opphold ved godkjent rehabiliteringsinstitusjon og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo univeritetssykehus- Rikshospitalet.

Avtalte timer som ikke benyttes må betales:
Husk: Avtalte timer som ikke benyttes må betales i sin hellhet (pasientdel og trygdens andel) dersom timen ikke er avbestilt senest et døgn før.

 

Ring
Finn veien